A villamosmérnöki szak az egyik legsokszínűbb mérnöki szak, melyben mindenki megtalálja a számára vonzó dolgokat, érdeklődjön akár a villamos energetikai rendszerek, akár a mikrovezérlők tervezése iránt.

A Műegyetemen a villamosmérnök képzés több mint 60 éves múltra tekint vissza, melyet a kezdetektől fogva a magas színvonal és nemzetközi elismertség jellemez. Nincs ez másképpen napjainkban sem a többszintű képzési rendszer keretei között, a kar mind alapképzéssel (BSc) mind mesterszintű (MSc) villamosmérnök képzéssel rendelkezik.

Az alapképzés (BSc)

Az alapképzés 7 szemeszterből áll, melynek elvégzése után az ipar által elismert diplomával a kezedben már képes leszel közreműködni villamos és elektronikus eszközök, berendezések, létesítmények tervezésében, gyártásában, üzemeltetésében, valamint mérési, minősítési és ellenőrzési feladatok megoldásában villamos szakterületeken.

Hallgatóink a képzés elvégzése során az alapos szakmai ismereteken kívül rendkívüli tanulási képességre tesznek szert, melynek birtokában már nem lesz kihívás számodra sem lépést tartani a szakma dinamikus fejlődésével.

Az alapképzés két részre osztható: az alapszakra, mely 4 féléves, és az azt követő specializációra, mely további 3 szemeszter. Az alapszak elvégzése során a villamosmérnöki szakma műveléséhez szükséges törzsanyagon (elektronika, jelek és rendszerek, digitális technika, méréstechnika, szabályozástechnika stb.) túl rövid betekintést nyújtunk minden specializációba. Ezeket a tantárgyakat egészítik ki a széleskörű természettudományos ismeretek (matematika, fizika, anyagtudomány, stb.), melyek oktatása mindig is hangsúlyos volt a karon, mivel ezek teremtik meg a valódi kreatív, kutató, fejlesztő munka alapjait.

A széleskörű elméleti ismeretek oktatása mellett számos tantárgyhoz kapcsolódnak laborfoglalkozások, melyek során a gyakorlatban követheted végig az előadásokon tanultakat. Hallgatóink ezen foglalkozások keretében sajátítják el az iparban leggyakrabban használt eszközök és műszerek kezelését. Karunk kiemelkedően jól ellátott a korszerű eszközök tekintetében, például komplett elektronikai gyártósorral rendelkezik.

Specializációk

Az alapszak elvégzését követően a képzés specializáción folytatódik. A kar villamosmérnök szakon négy specializációt kínál, melyek közül érdeklődésednek megfelelően választhatsz.

  • Beágyazott és irányító rendszerek specializáció
  • Infokommunikációs rendszerek specializáció
  • Mikroelektronikai tervezés és gyártás specializáció
  • Fenntartható villamos energetika specializáció

Tudományos tevékenység, továbbtanulás

Hallgatóink számára már a képzés folyamán lehetőséget nyújtunk a tudományos életbe való bekapcsolódásra. A Tudományos Diákkör keretei között önállóan vagy néhány fős csapatban dolgozhatsz egy általad választott témán egy oktató segítségével, vagy bekapcsolódhatsz a kar valamely tanszékén futó kutatási projektbe, illetve kitűnő lehetőségeket nyújt a Simonyi Károly Szakkollégium is.

Tehetséges hallgatóink számára a rendszeres tanulmányi ösztöndíjon felül számos más szakmai alapú  ösztöndíjpályázat áll rendelkezésére.

Az alapképzés elvégzése után a négy mesterszakunk valamelyikén folytathatod a tanulmányaidat vagy, munkát vállalhatsz az iparban. Utóbbi esetben kiemelkedően jó elhelyezkedési és kereseti lehetőségek várnak rád, lásd bővebben az ezzel kapcsolatos összeállításunkat.

További információk

A villamosmérnök alapszak részletes tantervét megtalálod a kar honlapján, az egyes tantárgyak tematikájával együtt.

Az egyes specializációkról bővebb információ a kar képzési programjában található.