Az egészségügyi mérnök szak egy Magyarországon egyedülálló képzés a Műegyetemen, amelyet a Kar a Semmelweis Egyetemmel közösen gondoz.  Hasonló tematika először az 1970-es években jelent meg önálló szakként a világban, eleinte elsősorban az Egyesült Államokban. Ma már több mint 300 hasonló program fut világszerte, ebből csaknem 100 Európában.  A hazai oktatás is több mint 30 éves múltra tekint vissza, az 1970-es években Orvosbiológiai méréstechnika szakmérnöki képzésként indult a BME-n, majd 1995-ben elindult az orvosbiológiaimérnök-képzés. Ez utóbbi alakult át a többciklusú oktatási rendszer bevezetésével egészségügyi mérnök mesterképzéssé 2009-től.

A szak különlegességét a két tudományterület közötti elhelyezkedése adja, hiszen mind orvosok, mind mérnökök nagy számban nyernek felvételt a képzésre, ezzel egy egyedülálló interdiszciplináris (tudományágakat átfogó) légkört létrehozva. A döntően kétirányú bemenet miatt a tanterv sem teljesen egységes. A természettudományos alapozó tárgyak egy része a szükséges anatómiai, rendszerélettani ismereteket pótolja a mérnökök számára, míg az orvosi végzettségűeknek matematika és fizika tárgyak szerepelnek a kötelezők között.

A négy féléves képzés alapvetően egységes, nem tagolódik szakirányokra, a szakmai tárgyak egységesek mindenki számára. A specializációt a kötelezően választható szakmai tárgyak és a négy féléven átívelő önálló munka biztosítja, amelyet egy legalább 4 hetes szakmai gyakorlat is kiegészít.

A képzés kötelező szakmai ismeretanyaga egy mérnök szemléletmódjával közelíti meg az orvosi problémákat. Foglalkozik a diagnosztikai és terápiás műszerek fejlesztésével és alkalmazásával, a diagnosztikai és kísérleti vizsgálatok tervezésének és kiértékelésének módszereivel és azok számítógépes megvalósításával is. A tananyag meghatározó részei a mérés és szabályozástechnika, a biológia jelek mérése, a szükséges hardver egységek és jelfeldolgozók bemutatása illetve az élettani folyamatok meghatározása, szimulálása, identifikáiciója. Emellett választható tárgyként bioinformatikai, biotechnológia, diagnosztikai, orvosi képfeldolgozással, protézisekkel, biokompatibilis anyagokkal, műszerekkel és érzékelőkkel foglalkozó tárgyak közül lehet választani.

A szak elvégzését követően, érdeklődéstől függően igen széles az elhelyezkedési lehetőségek tárháza, a konkrét egészségügyi intézmények terápiás részlegeitől kezdve a különböző kutatóintézményeken át, a gyógyszergyárakon, orvosbiológiai kutató, diagnosztikai, terápiás műszerfejlesztéssel, valamint gyártással foglalkozó kis-, közép-, és nagyvállalatokon keresztül egészen az egészségügyi intézmények informatikai központjaiig és az egészségügyi szoftver-fejlesztő vállalkozásokig. Emellett tovább folytathatóak a tanulmányok a PhD (doktori) képzés keretein belül is, témától függően a Műegyetem vagy a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában.

További információ

Az egészségügyi mérnök mesterszak részletes tanterve, a felvételi követelmények pontos leírása megtalálható a kar honlapján.