A Gazdaságinformatikus mesterképzés a Kar legfiatalabb szaka, amelyet a Gazdasági és Társadalomtudományi Karral együttműködve tart. Bár egy újonnan indult képzésről van szó, mégis rendelkezik hagyományokkal ezen a területen a Villamosmérnöki és Informatikai Kar, elég a korábbi Bankinformatikus képzésre vagy a korábbi Üzleti informatika specializációra gondolni.

A képzés ötvözi a gazdasági és informatikai ismereteket, de megtartja az informatikai súlypontot, olyan szakembereket bocsájt útjukra, akik amellett, hogy tisztában vannak a gazdasági fogalmakkal, át tudják látni az üzleti élet folyamatait, képesek ezeket a gyakorlatban, informatikai problémák megoldása során is alkalmazni.

Fontos kiemelni, hogy nem csak a gazdaságinformatikus BSc diplomával rendelkezők jelentkezését várják a szakra, mind műszaki – elsősorban informatikai – mind gazdasági előképzettséggel is lehetőségetek van jelentkezni.

A tanulmányok során a természettudományos, gazdasági és informatikai alapozás, és a szakmai specializálódást jelentő specializációk mellett nagy hangsúlyt kap az önálló munka is. Mind a négy félévben lehetőség van a konzulens vezetése mellett zajló önálló munkára az önálló laboratórium és a diplomatervezés tárgyak keretében.

A diploma megszerzését követően, a választott specializációtól és érdeklődésedtől függően vagy az állami szférában (közigazgatást irányító minisztériumok és központi szervek) vagy a pénzügyi intézmények központjaiban, esetleg a pénzügyekkel és adatfeldolgozással foglalkozó nemzetközi nagyvállalatok hazai központjaiban nyílik lehetőséged az elhelyezkedésre. Mindhárom területen folyamatos az igény az újabb szakemberekre. Emellett természetesen ilyen irányú érdeklődés esetén lehetőség van az MSc diplomát követően részt venni a PhD (doktori) képzésben is a Műegyetemen.

Specializációk

A gazdaságinformatikus Msc képzésre jelentkezők öt specializáció közül választhatnak, érdeklődésüknek megfelelően.

Pénzügyi információs folyamatok

A specializáció a pénzügyi szolgáltatásokról, ezek informatikai hátteréről, valamint a pénzügyi adatsorok elemzésének matematikai, algoritmikus és informatikai eszközeiről ad átfogó képet.

Vállalatirányítási informatika

A Vállalatirányítási informatika specializáció a korszerű nagyvállalatok irányításában nélkülözhetetlen információs rendszerekkel foglalkozik. A specializáción nem csak a vállalatirányítási és elektronikus ügyviteli rendszerek tervezésén és fejlesztésén van a hangsúly, fontos emellett az is, hogyan kerül bevezetésre egy vállalatnál, hogyan lehet integrálni a többi rendszerrel és szolgáltatással.

Elektronikus közigazgatás és közszolgáltatások

A specializáció elsősorban a közigazgatási területtel foglalkozik, megismerteti ennek feladatait és felépítését. Ez alapján képessé tesz a közigazgatási folyamatok modellezésére, optimalizálására, fejlesztésére, valamint a modulrendszerű nagy rendszerek helyi igényekhez való alakítására. Az alkalmazások fejlesztése mellett a rendszerbe kapcsolás és a biztonsági követelményeknek megfelelő üzemeltetés is nagy hangsúlyt kap.

Gazdasági elemző informatika

A képzés jelenleg egyetlen angol nyelven induló specializációja, amely üzleti és pénzügyi elemzéssel, trendelemzéssel és kockázatelemzéssel foglalkozik. A hallgatók mind a matematikai módszereket, mind az ezeken alapuló professzionális szoftvereket megismerik. Emellett foglalkoznak még média és szövegbányászattal illetve az adatok szemléletes megjelenítésével, vizualizációval is.

Szolgáltatásfejlesztés és menedzsment

Talán ez a képzés leginkább informatikai jellegű specializációja, amely a szolgáltatásorientált rendszerek informatikai és üzleti szempontok szerinti tervezésével foglalkozik. Az itt tanulók megismerik a szolgáltatások teljes életciklusának feladatait, a követelmény-felméréstől a modellezésen, teljesítménybecslésen, üzemeltetési, naplózási és betanítási kérdéseken keresztül a szabályozásoknak való megfelelőség kérdéséig.

További információ

A gazdaságinformatikus mesterszak részletes tanterve, a specializációk pontos leírása megtalálható a kar honlapján, illetve további információk a szak honlapján találhatók.