A mérnökinformatikus mesterképzés megteremti a lehetőséget, hogy az alapképzést követően elmélyíthesd az ismereteidet az informatika egy választott területén, úgy hogy közben az ehhez szükséges matematikai és szakmai alapismereteket is elsajátítsd. Elsősorban, de nem kizárólag, mérnök informatikus alapképzésen végzettek számára ajánlott a szak.

A hallgatók rögtön a felvételt követően specializációra kerülnek, amely meghatározza, hogy mely területre szeretnék elsősorban specializálódni. Az elméleti tárgyak mellett fontos szerepet töltenek be az itt tanultakat alkalmazó gyakorlatok, laborok. A főspecializáció mellett a kötelezően választható mellékspecializációk további elmélyülést tesznek lehetővé. Csak tőled függ, hogy a specializáció keretében tanultakat szeretnéd kibővíteni egy kapcsolódó, de jól körülhatárolt anyaggal, vagy egy teljesen más területbe kóstolnál bele inkább.

A négy féléves képzés során nagy hangsúlyt kap az önállókonzulens által segített és figyelemmel követett – munka. Az önálló laboratórium illetve diplomatervezés keretében lehetőséget kapnak rá az itt tanulók, hogy bekapcsolódjanak specializációjuk tématerületének aktuális kutatási, fejlesztési projektjeibe is. Emellett egy legalább 4 hetes szakmai gyakorlaton is részt kell venned, választástól függően vagy egy ipari cégnél vagy szintén egy kari projektben.

A diploma megszerzését követően vagy kilépsz a munka világába, és választasz a számtalan kínálkozó munkalehetőség közül, vagy folytatod tanulmányaidat a PhD (doktori) képzésben, esetleg egy másik MSc szakon.

Specializációk

A mérnök informatikus Msc képzésre jelentkezők öt főspecializáció közül választhatnak, érdeklődésüknek megfelelően:

  • Alkalmazott informatika
  • Internet architektúra és szolgáltatások
  • Kritikus rendszerek
  • Mobil hálóztok és szolgáltatások integrációja
  • Vizuális informatika

További információ

A mérnök informatikus mesterszak részletes tanterve, a specializációk pontos leírása megtalálható a kar honlapján.