A mesterképzés elvégzése alatt kialakul benned, hogy milyen területen érzed magad felkészültnek és elhivatottnak. Amennyiben a tudományos részek, elméletek és eljárások, kísérleti fejlesztések érdekelnek, akkor lehetőséged van tanulmányaidat tovább folytatni PhD (doktori) képzésen.

A PhD képzés 4 évből áll, melyek alatt tudományos (kutató) munkával fel kell készülni a doktori disszertáció (értekezés) elkészítésére. A disszertáció hasonló egy diplomamunkához, de sokkal alaposabb, részletesebb, és új tudományos eredményt tartalmaz. Elkészítésével és megvédésével bizonyítod, hogy képes vagy önállóan tudományos problémákat megoldani.

A PhD képzés elvégzése és a disszertáció megírása nem egyszerű feladat. El kell mélyedni az adott témában, feldolgozni és rendszerezni az információkat, kísérletezni, fejleszteni, és mindemellett cikkeket írni és oktatni. De mindez megéri, tudásod és problémamegoldó képességed tovább növekszik, kapcsolataid bővülnek. A doktori címet elnyerők keresettek egyetemi/akadémiai vonalon is és a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó (főleg nagy) vállalatok körében is. Ezt bizonyítja, hogy a karon jelentős számú, vállalatok által kiírt doktori ösztöndíj létezik.

A karon jelenleg két PhD képzés (iskola) működik: a villamosmérnöki és az informatikai tudományok iskolája.

További információk a kar honlapján.