BME VIK

BSc képzés

A karon két BSc szakot találsz, a villamosmérnök és a mérnökinformatikus képzést. Ha nem tudod, hogy ezek mit is jelentenek pontosan, vagy nem tudsz dönteni a két szak között, esetleg más karok vagy intézmények és a VIK között vacillálsz, feltétlen olvasd el alábbi írásainkat. Ha netán mindezek után is bizonytalan lennél, látogass meg minket, pillants be mindennapjainkba!

Kattints ide, nézz szét új oldalunkon, ha érdekel a villamosmérnöki szak!

Rövid áttekintés a Kar BSc szintű villamosmérnök képzéséről, a képzés felépítéséről és céljáról, a megszerezhető ismeretekről.

A villamosmérnöki szak az egyik legsokszínűbb mérnöki szak, melyben mindenki megtalálja a számára vonzó dolgokat, érdeklődjön akár a villamos energetikai rendszerek, akár a mikrovezérlők tervezése iránt.

A Műegyetemen a villamosmérnök képzés több mint 60 éves múltra tekint vissza, melyet a kezdetektől fogva a magas színvonal és nemzetközi elismertség jellemez. Nincs ez másképpen napjainkban sem a többszintű képzési rendszer keretei között, a kar mind alapképzéssel (BSc) mind mesterszintű (MSc) villamosmérnök képzéssel rendelkezik.

AZ ALAPKÉPZÉS (BSC)

Az alapképzés 7 szemeszterből áll, melynek elvégzése után az ipar által elismert diplomával a kezedben már képes leszel közreműködni villamos és elektronikus eszközök, berendezések, létesítmények tervezésében, gyártásában, üzemeltetésében, valamint mérési, minősítési és ellenőrzési feladatok megoldásában villamos szakterületeken.

Hallgatóink a képzés elvégzése során az alapos szakmai ismereteken kívül rendkívüli tanulási képességre tesznek szert, melynek birtokában már nem lesz kihívás számodra sem lépést tartani a szakma dinamikus fejlődésével.

Az alapképzés két részre osztható: az alapszakra, mely 4 féléves, és az azt követő specializációra, mely további 3 szemeszter. Az alapszak elvégzése során a villamosmérnöki szakma műveléséhez szükséges törzsanyagon (elektronika, jelek és rendszerek, digitális technika, méréstechnika, szabályozástechnika stb.) túl rövid betekintést nyújtunk minden specializációba. Ezeket a tantárgyakat egészítik ki a széleskörű természettudományos ismeretek (matematika, fizika, anyagtudomány, stb.), melyek oktatása mindig is hangsúlyos volt a karon, mivel ezek teremtik meg a valódi kreatív, kutató, fejlesztő munka alapjait.

A széleskörű elméleti ismeretek oktatása mellett számos tantárgyhoz kapcsolódnak laborfoglalkozások, melyek során a gyakorlatban követheted végig az előadásokon tanultakat. Hallgatóink ezen foglalkozások keretében sajátítják el az iparban leggyakrabban használt eszközök és műszerek kezelését. Karunk kiemelkedően jól ellátott a korszerű eszközök tekintetében, például komplett elektronikai gyártósorral rendelkezik.

SPECIALIZÁCIÓK

Az alapszak elvégzését követően a képzés specializáción folytatódik. A kar villamosmérnök szakon négy specializációt kínál, melyek közül érdeklődésednek megfelelően választhatsz.

  • Beágyazott és irányító rendszerek specializáció
  • Intelligens kommunikáció specializáció
  • Mikroelektronikai hardvertervezés és integráció specializáció
  • Fenntartható villamos energetika specializáció

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG, TOVÁBBTANULÁS

Hallgatóink számára már a képzés folyamán lehetőséget nyújtunk a tudományos életbe való bekapcsolódásra. A Tudományos Diákkör keretei között önállóan vagy néhány fős csapatban dolgozhatsz egy általad választott témán egy oktató segítségével, vagy bekapcsolódhatsz a kar valamely tanszékén futó kutatási projektbe, illetve kitűnő lehetőségeket nyújt a Simonyi Károly Szakkollégium is.

Tehetséges hallgatóink számára a rendszeres tanulmányi ösztöndíjon felül számos más szakmai alapú  ösztöndíjpályázat áll rendelkezésére.

Az alapképzés elvégzése után a öt mesterszakunk valamelyikén folytathatod a tanulmányaidat vagy, munkát vállalhatsz az iparban. Utóbbi esetben kiemelkedően jó elhelyezkedési és kereseti lehetőségek várnak rád!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A villamosmérnök alapszak részletes tantervét megtalálod a kar honlapján, az egyes tantárgyak tematikájával együtt.

Az egyes specializációkról bővebb információ a kar képzési programjában található.

Rövid áttekintés a Kar BSc szintű mérnökinformatikus képzéséről, a képzés céljáról és felépítéséről, a megszerezhető ismeretekről.

A mérnökinformatikus szak egyike a Magyarországon található három informatikus egyetemi szaknak (mérnökinformatikus, programtervező informatikus és gazdasági informatikus). A villamosmérnöki szakmából nőtte ki magát, így a másik két szakkal ellentétben a tanterv magán hordozza a mérnökség jegyeit. Az itt végző egyetemisták nemcsak alkalmazói, hanem kutatói és fejlesztői képességekkel is felszerelkeznek.

Mivel az informatika napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő ipari területe, ezért az ide jelentkezők számára két dolog garantált, egyrészt a feltörekvő hazai Információtechnológiai (IT) szektor felszívó ereje miatt végzés után biztos az azonnali  elhelyezkedés, másrészt a technológiák folyamatos megújulása miatt itt senki nem járhat úgy, hogy évek múltán belefásul a munkájába, hiszen mindig újabb és újabb kihívásokkal találja magát szembe.

A természettudományos alapismeretek megszerzésén túl az itt tanulók több nyelven és környezetben is megtanulnak programozni. Ezen kívül természetesen megismerik a komplex szoftverrendszerek tervezésének módszereit ugyanúgy, mint a mesterséges intelligencia alapjait. A többi informatikus képzéssel ellentétben itt a „hardveres” részekre is szánnak időt (elektronika, digitális technika …), így a 7. félév végére összeáll a kép, hogy hogyan lesz a tranzisztor áramából 3 dimenziós grafika. A frissen megszerzett tudásodat még az egyetem keretei között kipróbálhatod. Az önálló laboratórium és a szakdolgozat tantárgyak keretében egy általad választott komplett informatikai feladatot kell megoldanod úgy, mintha egy cégnél dolgoznál. Ez mégsem jelenti azt, hogy teljesen elengedi a kezed az egyetem, minden témához tartozik egy oktató – a konzulens – aki készségesen válaszol minden kérdésedre, és átsegít a nehézségeken.

A részletes tanterv megtalálható a kar honlapján, ahol szerepel az összes tárgy tematikája is.

Az itt végzettek természetesen folytathatják tanulmányaikat a kar mérnökinformatikus MSc képzésén, de a gazdasági érdeklődésűek akár a gazdaságinformatikus MSc képzésre is jelentkezhetnek.

SPECIALIZÁCIÓK

A BSc képzés két részre, az alapszakra és a specializációra oszlik. Az alapszak a természettudományos és szakmai alapozó tantárgyakat tartalmazza, melyek minden hallgató számára kötelezőek. Az alapszak elvégzését követően az utolsó másfél év specializáció képzésen folyik, ahol már egy szűkebb tématerületen való mérnöki munkára készít fel az egyetem. A kar a mérnökinformatikus szakon három specializációt kínál, melyek közül érdeklődésednek megfelelően választhatsz.

  • Szoftverfejlesztés specializáció
  • Intelligens hálózatok specializáció
  • Információs rendszerek specializáció

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG, TOVÁBBTANULÁS

Hallgatóink számára már a képzés folyamán lehetőség nyílik a tudományos életbe való bekapcsolódásra. A Tudományos Diákkör keretei között önállóan vagy néhány fős csapatban dolgozhatsz egy általad választott témán egy oktató segítségével, vagy bekapcsolódhatsz a kar valamely tanszékén futó kutatási projektbe, illetve kitűnő lehetőségeket nyújt a Simonyi Károly Szakkollégium is.

Tehetséges hallgatóink számára a rendszeres tanulmányi ösztöndíjon felül számos más szakmai alapú ösztöndíjpályázat áll rendelkezésére.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Az alapképzés elvégzése után a öt mesterszakunk valamelyikén folytathatod a tanulmányaidat, vagy munkát vállalhatsz az iparban. Utóbbi esetben kiemelkedően jó elhelyezkedési és kereseti lehetőségek várnak rád!

A specializációkról bővebben a kar képzési programjában olvashatsz.