BME VIK

BProf képzés

A magyarországi informatikushiány hatékony csökkentése érdekében a Villamosmérnöki és Informatikai Kar az eddigi mérnökinformatikus alapképzés (BSc) mellett meghirdeti az üzemmérnök-informatikus (BProf, Bachelor of Profession) képzést. A BProf kifejezést érdemes feljegyezni, az IT szektor munkaerő utánpótlását jelentősen javíthatja a friss képzési forma a közeljövőben.

A jól ismert magas színvonalú BSc képzések mellett a BProf képzést azoknak a diákoknak ajánljuk, akik csökkentett elméleti és több gyakorlati ismeret birtokában mihamarabb szeretnének  elhelyezkedni informatikusként az egyre fejlődő és bővülő munkaerő piacon.

A BSc képzés programját hét, a BProfét egy kicsit rövidebb idő alatt, hat félév során lehet majd elvégezni. A BProf utolsó két félévében az egyetem a vállalatokkal karöltve kooperatív képzésben oktatja a hallgatót. Így az ipari tapasztalat mellett a tárgyak egy részét is a vállalatnál végzett munkával teljesíti a hallgató. Szigorú elvárás a professzionális üzemmérnök-informatikus képzésben, hogy a hallgatók munkahelyi tevékenysége témájában és színvonalában illeszkedjen az egyetemi képzési programhoz.

Olvasd el cikkünket a képzésről a Gólyimpulzusban vagy a VIK Magazinban!

A mesterdiploma (MSc) és az esetleges doktori (PhD) fokozat előkészítője továbbra is a BSc képzés, így, aki nem biztos még a döntésében, azoknak mindkét szak megadását javasoljuk a felvételi rendszerben (BSc, BProf sorrendben). Így később lehetőség adódik a felvételi sorrend módosítására, de a két képzés opciója is megmarad a végleges sorrend felállításáig. A BSc képzés elsődleges célja továbbra is változatlan a karunkon: olyan fejlesztőmérnököket képezni, akik bonyolultabb, összetettebb rendszerek, informatikai megoldások fejlesztésére is képesek.

Akik valamilyen okból hamarabb szeretnének diplomához jutni, vagy pontszámuk várhatóan nem lenne elegendő a BSc képzésre, azoknak kifejezetten ajánljuk, hogy jelentkezzenek a Felvételi tájékoztató kiegészítő kötetében (hivatalosan január végén) megjelenő BProf képzésre.

A BProf képzéstől több mindent várunk. Az égető informatikushiány enyhítésén kívül szeretnénk, ha a mainál több fiatalból válna jól képzett, diplomás informatikus. Olyan szakember, aki képes a továbbfejlődésre.” – mondja Tevesz Gábor, a BME VIK oktatási dékáni megbízottja. „Várjuk a frissen érettségizőket, valamint azokat is, akik jelenleg kiesnek a BSc képzésből. A karon megteremtjük a lehetőséget, hogy mindenki az érdeklődési köréhez, képességeihez és ambíciójához illeszkedő, színvonalas oktatásban részesüljön és a szakma által elismert diplomát szerezzen.

A BME diplomával rendelkező informatikusok előtt minden ajtó nyitva áll, az ipar pedig évről-évre egyre több professzionális szakembert vár!

A képzésben a következő specializációkon vehetsz majd részt:

  • Szoftverfejlesztő specializáció
  • Hálózat és biztonság specializáció
  • Adatalapú rendszerek specializáció
  • Tesztelés és üzemeltetés specializáció

Ha bizonytalan vagy, BSc vagy BProf – akkor első helyen BSc mérnökinformatikus, második helyen BProf üzemmérnök-informatikus szakot jelöld a felvi.hu oldalon.

Az üzemmérnök-informatikus képzés részletes leírását itt találod, a tantervét pedig ezen a linken!

További információk: KATTINTS!