BME VIK

MSc képzés

Tájékozódj az aktuális MSc felvételi rendről (írásbeli felvételi dőpontok) az alábbi oldalon közölt dokumentumokból: https://vik.bme.hu/page/501/
További információkért figyeld a https://vik.bme.hu/ kezdőoldalát!

A Kar öt mesterszakot gondoz, melyek közül a villamosmérnök MSc és a mérnökinformatikus MSc a BSc képzéseink egyenes folytatása. A másik három szakunk egy-egy napjainkban rendkívüli jelentőséggel bíró szakterületen való munkavégzésre készít fel. Ha valamely MSc szakunk elnyerte tetszésedet, olvasd el a jelentkezés feltételeit, és hogy milyen idegen nyelvű képzési lehetőségek várnak rád.

A kar villamosmérnök képzésének folytatása MSc szinten elsősorban a specifikus elméleti és gyakorlati ismeretek oktatására fókuszál. A képzés céljai, tanterv és a szakirányok áttekintése, a jelentkezés feltételei.

A villamosmérnök mesterképzés megteremti a lehetőséget, hogy az alapképzést követően elmélyíthesd az ismereteidet a villamosmérnöki tudományok egy választott területén úgy, hogy közben az ehhez szükséges további természettudományos és szakmai alapismereteket is elsajátítod, emiatt nem csak villamosmérnök alapképzésen végzett hallgatók számára ajánlott a szak.

A hallgatók rögtön a felvételt követően specializációra kerülnek, amely meghatározza, hogy mely területeken fognak igazán mély tudást kapni. Az elméleti tárgyak mellett fontos szerepet töltenek be az itt tanultakat alkalmazó gyakorlatok, laborok. A főspecializáció mellett a kötelezően választható mellékspecializációk további szakmai elmélyülést tesznek lehetővé. Csak tőled függ, hogy a specializáció keretében tanultakat szeretnéd kibővíteni egy kapcsolódó, de jól körülhatárolt anyaggal vagy egy teljesen más területbe kóstolnál bele inkább.

Az elméleti tudás mellett nagy hangsúlyt kap azok gyakorlati alkalmazása és a készségek fejlesztése. Erre elsősorban az önálló, konzulens által támogatott munka ad lehetőséget. A képzés mind a 4 félévében található ilyen jellegű tárgy, melynek keretében lehetőséget kapnak a tanulók, hogy bekapcsolódjanak specializációjuk tématerületének aktuális kutatási-fejlesztési projektjeibe is. További gyakorlati, ipari tapasztalatokat lehet szerezni a szakmai gyakorlat keretében, amelyet az egyetemen, vagy akár egy ipari vállalatnál is teljesíthetsz.

Diplomázás után két fő csapásirány közül választhatsz: folytathatod a tanulmányaidat PhD (doktori) képzésben a BME doktori iskolájában, esetleg egy másik mesterszakon, például egészségügyi mérnök képzésben. A másik lehetőség, hogy a számos kínálkozó állásajánlat egyikét választod, és az iparban, gyakorlatban kamatoztatod a tanultakat.

SPECIALIZÁCIÓK

A Villamosmérnök MSc képzésre jelentkezők 7 fő- és 10 mellékspecializáció közül választhatnak egyet-egyet, érdeklődésüknek megfelelően:

Fősepcializációk:

 • Számítógép-alapú rendszerek
 • Elektronikai rendszerintegráció
 • Intelligens hálózatok
 • Vezetéknélküli kommunikációs rendszerek
 • Irányító és látórendszerek 
 • Intelligens beágyazott rendszerek
 • Villamosenergia-rendszerek 

Mellékspecializációk:

 • Alkalmazott elektronika
 • Alkalmazott szenzorika
 • E-mobilitás
 • Épületvillamosság
 • Akusztika és hangtechnika
 • Robotrendszerek
 • Okos város 
 • Rádiófrekvenciás zavarvédelem – EMC
 • FPGA alapú rendszerek
 • Zöld Villamos Energetika

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

A villamosmérnök mesterszak részletes tanterve, a specializációk pontos leírása megtalálható a kar honlapján.

A kar mérnökinformatikus képzésének folytatása MSc szinten elsősorban szakirányspecifikus elméleti és gyakorlati ismeretek oktatására fókuszál. A képzés céljai, tanterv és a szakirányok áttekintése, a jelentkezés feltételei.

A mérnökinformatikus mesterképzés megteremti a lehetőséget, hogy az alapképzést követően elmélyíthesd az ismereteidet az informatika egy választott területén, úgy hogy közben az ehhez szükséges matematikai és szakmai alapismereteket is elsajátítsd. Elsősorban, de nem kizárólag, mérnök informatikus alapképzésen végzettek számára ajánlott a szak.

A hallgatók rögtön a felvételt követően specializációra kerülnek, amely meghatározza, hogy mely területre szeretnék elsősorban specializálódni. Az elméleti tárgyak mellett fontos szerepet töltenek be az itt tanultakat alkalmazó gyakorlatok, laborok. A főspecializáció mellett a kötelezően választható mellékspecializációk további elmélyülést tesznek lehetővé. Csak tőled függ, hogy a specializáció keretében tanultakat szeretnéd kibővíteni egy kapcsolódó, de jól körülhatárolt anyaggal, vagy egy teljesen más területbe kóstolnál bele inkább.

A négy féléves képzés során nagy hangsúlyt kap az önálló – konzulens által segített és figyelemmel követett – munka. Az önálló laboratórium illetve diplomatervezés keretében lehetőséget kapnak rá az itt tanulók, hogy bekapcsolódjanak specializációjuk tématerületének aktuális kutatási, fejlesztési projektjeibe is. Emellett egy legalább 4 hetes szakmai gyakorlaton is részt kell venned, választástól függően vagy egy ipari cégnél vagy szintén egy kari projektben.

A diploma megszerzését követően vagy kilépsz a munka világába, és választasz a számtalan kínálkozó munkalehetőség közül, vagy folytatod tanulmányaidat a PhD (doktori) képzésben, esetleg egy másik MSc szakon.

SPECIALIZÁCIÓK

A mérnök informatikus Msc képzésre jelentkezők 5 fő- és 8 mellékspecializáció közül választhatnak egyet-egyet, érdeklődésüknek megfelelően:

Főspecializációk:

 • Adattudomány és mesterséges intelligencia
 • Internetarchitektúra és felhőszolgáltatások
 • IT biztonság
 • Szoftverfejlesztés
 • Vizuális informatika

Mellékspecializációk:

 • Energetikai informatika
 • Felhasználói élmény – UX és interakció
 • Felhőalapú elosztott rendszerek
 • Kritikus rendszerek
 • Kvantuminformatika
 • Mobilszoftver-fejlesztés
 • Számításelmélet
 • Szenzorrendszerek

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

A mérnök informatikus mesterszak részletes tanterve, a specializációk pontos leírása megtalálható a kar honlapján.

A Semmelweis Egyetem és a Villamosmérnöki Kar közös képzése diplomás mérnök és orvosok számára. A képzés céljai, tanterv, jelentkezés feltételei, szükséges előismeret.

Az egészségügyi mérnök szak egy Magyarországon egyedülálló képzés a Műegyetemen, amelyet a Kar a Semmelweis Egyetemmel közösen gondoz.  Hasonló tematika először az 1970-es években jelent meg önálló szakként a világban, eleinte elsősorban az Egyesült Államokban. Ma már több mint 300 hasonló program fut világszerte, ebből csaknem 100 Európában.  A hazai oktatás is több mint 30 éves múltra tekint vissza, az 1970-es években Orvosbiológiai méréstechnika szakmérnöki képzésként indult a BME-n, majd 1995-ben elindult az orvosbiológiaimérnök-képzés. Ez utóbbi alakult át a többciklusú oktatási rendszer bevezetésével egészségügyi mérnök mesterképzéssé 2009-től.

A szak különlegességét a két tudományterület közötti elhelyezkedése adja, hiszen mind orvosok, mind mérnökök nagy számban nyernek felvételt a képzésre, ezzel egy egyedülálló interdiszciplináris (tudományágakat átfogó) légkört létrehozva. A döntően kétirányú bemenet miatt a tanterv sem teljesen egységes. A természettudományos alapozó tárgyak egy része a szükséges anatómiai, rendszerélettani ismereteket pótolja a mérnökök számára, míg az orvosi végzettségűeknek matematika és fizika tárgyak szerepelnek a kötelezők között.

A négy féléves képzés alapvetően egységes, nem tagolódik szakirányokra, a szakmai tárgyak egységesek mindenki számára. A specializációt a kötelezően választható szakmai tárgyak és a négy féléven átívelő önálló munka biztosítja, amelyet egy legalább 4 hetes szakmai gyakorlat is kiegészít.

A képzés kötelező szakmai ismeretanyaga egy mérnök szemléletmódjával közelíti meg az orvosi problémákat. Foglalkozik a diagnosztikai és terápiás műszerek fejlesztésével és alkalmazásával, a diagnosztikai és kísérleti vizsgálatok tervezésének és kiértékelésének módszereivel és azok számítógépes megvalósításával is. A tananyag meghatározó részei a mérés és szabályozástechnika, a biológia jelek mérése, a szükséges hardver egységek és jelfeldolgozók bemutatása illetve az élettani folyamatok meghatározása, szimulálása, identifikáiciója. Emellett választható tárgyként bioinformatikai, biotechnológia, diagnosztikai, orvosi képfeldolgozással, protézisekkel, biokompatibilis anyagokkal, műszerekkel és érzékelőkkel foglalkozó tárgyak közül lehet választani.

A szak elvégzését követően, érdeklődéstől függően igen széles az elhelyezkedési lehetőségek tárháza, a konkrét egészségügyi intézmények terápiás részlegeitől kezdve a különböző kutatóintézményeken át, a gyógyszergyárakon, orvosbiológiai kutató, diagnosztikai, terápiás műszerfejlesztéssel, valamint gyártással foglalkozó kis-, közép-, és nagyvállalatokon keresztül egészen az egészségügyi intézmények informatikai központjaiig és az egészségügyi szoftver-fejlesztő vállalkozásokig. Emellett tovább folytathatóak a tanulmányok a PhD (doktori) képzés keretein belül is, témától függően a Műegyetem vagy a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Az egészségügyi mérnök mesterszak részletes tanterve, a felvételi követelmények pontos leírása megtalálható a kar honlapján.

A tőzsde és bank világban, a gazdasági döntések támogatásában az informatika elhagyhatatlan szereplő. E szak a kar BSc képzéseinek egy lehetséges MSc szintű folytatása. A képzés céljai, tanterv és a specializációk áttekintése, a jelentkezés feltételei.

A Gazdaságinformatikus mesterképzés a Kar legfiatalabb szaka, amelyet a Gazdasági és Társadalomtudományi Karral együttműködve tart. Bár egy újonnan indult képzésről van szó, mégis rendelkezik hagyományokkal ezen a területen a Villamosmérnöki és Informatikai Kar, elég a korábbi Bankinformatikus képzésre vagy a korábbi Üzleti informatika specializációra gondolni.

A képzés ötvözi a gazdasági és informatikai ismereteket, de megtartja az informatikai súlypontot, olyan szakembereket bocsájt útjukra, akik amellett, hogy tisztában vannak a gazdasági fogalmakkal, át tudják látni az üzleti élet folyamatait, képesek ezeket a gyakorlatban, informatikai problémák megoldása során is alkalmazni.

Fontos kiemelni, hogy nem csak a gazdaságinformatikus BSc diplomával rendelkezők jelentkezését várják a szakra, mind műszaki – elsősorban informatikai – mind gazdasági előképzettséggel is lehetőségetek van jelentkezni.

A tanulmányok során a természettudományos, gazdasági és informatikai alapozás, és a szakmai specializálódást jelentő specializációk mellett nagy hangsúlyt kap az önálló munka is. Mind a négy félévben lehetőség van a konzulens vezetése mellett zajló önálló munkára az önálló laboratórium és a diplomatervezés tárgyak keretében.

A diploma megszerzését követően, a választott specializációtól és érdeklődésedtől függően vagy az állami szférában (közigazgatást irányító minisztériumok és központi szervek) vagy a pénzügyi intézmények központjaiban, esetleg a pénzügyekkel és adatfeldolgozással foglalkozó nemzetközi nagyvállalatok hazai központjaiban nyílik lehetőséged az elhelyezkedésre. Mindhárom területen folyamatos az igény az újabb szakemberekre. Emellett természetesen ilyen irányú érdeklődés esetén lehetőség van az MSc diplomát követően részt venni a PhD (doktori) képzésben is a Műegyetemen.

SPECIALIZÁCIÓK

A gazdaságinformatikus Msc képzésre jelentkezők két specializáció közül választhatnak, érdeklődésüknek megfelelően.

 • Vállalatirányítási informatika

A Vállalatirányítási informatika specializáció a korszerű nagyvállalatok irányításában nélkülözhetetlen információs rendszerekkel foglalkozik. A specializáción nem csak a vállalatirányítási és elektronikus ügyviteli rendszerek tervezésén és fejlesztésén van a hangsúly, fontos emellett az is, hogyan kerül bevezetésre egy vállalatnál, hogyan lehet integrálni a többi rendszerrel és szolgáltatással.

 • Gazdasági elemző informatika

A képzés jelenleg egyetlen angol nyelven induló specializációja, amely üzleti és pénzügyi elemzéssel, trendelemzéssel és kockázatelemzéssel foglalkozik. A hallgatók mind a matematikai módszereket, mind az ezeken alapuló professzionális szoftvereket megismerik. Emellett foglalkoznak még média és szövegbányászattal illetve az adatok szemléletes megjelenítésével, vizualizációval is.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

A gazdaságinformatikus mesterszak részletes tanterve, a specializációk pontos leírása megtalálható a kar honlapján, illetve további információk a szak honlapján találhatók.

A hazai űrmérnök képzés célja olyan felsőfokú ismeretekkel rendelkező műszaki szakemberek képzése, akik az űrtechnológiához, űrkutatáshoz kapcsolódó, elsősorban mérnöki jellegű tervezési, fejlesztési, gyártási és üzemeltetési feladatokat képesek ellátni. A képzést elvégzetteknek lehetőségük van a szakterületen kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, alap- és alkalmazott kutatási feladatok kidolgozásában való részvételre, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására…

Az MSc képzés természettudományos ismeretek és űrmérnöki szakmai ismeretek részekből áll, melyeket kötelezően és szabadon választható tantárgyak és gazdasági-humán ismeretek egészítenek ki.

Az űrmérnöki MSc képzésben jelenleg nincsenek sem szakirányok, sem specializációk. A képzésben előírt szakmai ismeretek átadása minden hallgató számára megvalósul a kötelező tantárgyak elvégzése során, ugyanakkor a képzési programban a kötelezően és szabadon választható tárgyak segítik a hallgatókat abban, hogy korábbi alapképzésüknek és érdeklődési körüknek megfelelően bizonyos szakmai ismeretekben jobban el tudjanak mélyülni. A hallgatók tanulmányaik során a két féléves projektlaboratórium tantárgy keretében egy választott oktató támogatásával egy-egy tanszék munkájába szorosabban bekapcsolódnak, tanulmányaik szerves része a tanszék szakmai tevékenységeiben, projektjeiben való részvétel. Ennek folytatása a szintén két féléves diplomatervezés, amely lehet a projektlaboratórium témájának a folytatása, vagy más választott téma kidolgozása oktatói támogatással.

A képzés hallgatói számára a diploma megszerzésének feltétele egy legalább 4 hetes szakmai gyakorlat sikeres teljesítése is.

A mesterszak tantervi hálója két változatban készül el annak érdekében, hogy a tanulmányok a tavaszi és az őszi félévben is megkezdhetők legyenek oly módon, hogy a tantárgyakat ne kelljen mindkét félévben meghirdetni. Ezzel biztosítani tudjuk, hogy a BSc képzést 7 (ill. páratlan számú) félév alatt teljesítő hallgatók félévkihagyás nélkül megkezdjék MSc tanulmányaikat.

További információk a szak honlapján!